Johtaminen LänsiAutossa

LänsiAuton johtaminen perustuu matalaan hierarkiaan, jatkuvaan toimintojen ja prosessien kehittämiseen, hyvään esimiestyöskentelyyn sekä erinomaisten suoritusten huomioimiseen. Arvomme (asiakaslähtöisyys, tavoitteellisuus, vastuullisuus ja jatkuva kehittyminen) toimivat johtamisen kulmakivinä ja luovat merkitystä jokapäiväiseen työskentelyyn.

LänsiAutossa on vahva ketjuohjaus ja tukitoiminnot liiketoiminnan edellytysten parantamiseksi. Koulutamme jatkuvasti esimiehiämme ja pyrimme sitä kautta varmistamaan, että työntekijät saavat hyvän tuen ja ohjauksen työlleen sekä säännöllisesti palautetta suorituksistaan ja tietoa yhtiön toiminnasta ja asiakkaista. Toimimme joustavasti ja ketterästi, jotta voimme vastata asiakkaidemme tarpeisiin. LänsiAutossa palkitsemisjärjestelmät ovat kannustavat ja mahdollistavat ansiotasoon vaikuttamisen omalla suoriutumisella. Meillä kannustetaan tiimin yhteisten tavoitteiden saavuttamiseen sekä organisaatiorajat ylittävään yhteistyöhön.

Haluamme olla edelläkävijöitä nykyaikaisen autokauppaliiketoiminnan muuttuvassa toimintaympäristössä. Tämä vaatii toimintamme jatkuvaa asiakaslähtöistä kehittämistä. Työntekijöidemme korkealaatuisen osaamisen varmistamme niin sisäisten valmennusten ja kehitysohjelmien kuin maahantuojienkin koulutusten kautta.

Mittaamme henkilöstötyytyväisyyttä säännöllisesti ja kehitämme toimintaamme sen pohjalta. Yhteishenkeä ja työhyvinvointia pyrimme edesauttamaan mm. koko konsernin työhyvinvointitoiminnalla, yhteisillä tapahtumilla sekä liikunta- ja kulttuuriedulla. Meillä henkilöstöhallinto ja esimiehet tekevät tiiviisti yhteistyötä työterveyshuollon kanssa henkilöstömme työkyvyn säilyttämiseksi ja kehittämiseksi. Työnantajana LänsiAuto on vakaa ja kasvava. Meillä onkin paljon kymmenien vuosien mittaisia työsuhteita.