Arvonnan säännöt – Voita kausikortti Ilveksen tai Tapparan SM-liigakaudelle 2023-2024

1. Järjestäjä

LänsiAuto Oy (jäljempänä ”Järjestäjä” tai ”LänsiAuto”) Y-tunnus: 0288746-9, Laivalahdenkatu 8 B, 00880 Helsinki

2. Osallistumiskelpoisuus

Osallistumalla tähän arvontaan osallistuja sitoutuu noudattamaan näitä sääntöjä ja arvontaan liittyviä. Arvontaan voivat osallistua kaikki 18-vuotta täyttäneet henkilöt lukuun ottamatta Järjestäjän palveluksessa olevia henkilöitä tai heidän perheenjäseniään.

3. Osallistumisaika

Arvonnan osallistumisaika on la 9.9.2023 klo 10-16. Palkinto arvotaan kaikkien arvontaan 9.9.2023 osallistuneiden kesken maanantaina 11.9.2023 klo 15 mennessä. Ilmoitetun päättymisajan jälkeen vastaanotetut osallistumiset eivät ole mukana palkinnon arvonnassa.

4. Arvontaan osallistuminen

Arvontaan osallistutaan LänsiAuto Tampereen Kia-liikkeen avajaisissa täyttämällä arvontalomake ja toimimalla osallistumisehtojen mukaisesti. Arvonnassa ovat mukana kaikki siihen osallistumisaikana osallistuneet. Yksittäinen henkilö voi osallistua arvontaan vain kerran. Arvontaan osallistuminen ei edellytä tuotteen tai palvelun ostamista.

5. Palkinto

Arvonnan palkintona arvotaan kaksi (2) kausikorttia Ilveksen tai Tapparan SM-liigakaudelle 2023-2024. Arvonnassa arvotaan 2 voittajaa, joista molemmat voittavat yhden (1) kausikortin valintansa mukaan Ilveksen tai Tapparan SM-liigakaudelle 2023-2024. Palkinto lähetetään voittajalle hänen antamaansa sähköpostiosoitteeseen. Palkintoa ei voi muuttaa rahaksi.

6. Arvonnan voittaminen

Palkinnon voittajat arvotaan kaikkien osallistujien kesken osallistumisajan päätyttyä. Arvonnan voitosta ilmoitetaan voittajalle henkilökohtaisesti. Mikäli arvonnan voittajia ei tavoiteta 11.9.2023 klo 15 mennessä, palkinto arvotaan uudelleen. Mikäli palkinto palautetaan Järjestäjälle virheellisten tietojen tai muun toimitusesteen vuoksi tai mikäli arvonnan voittaja on menetellyt näiden sääntöjen vastaisesti tai muuten lainvastaisesti, tämä johtaa voittajan arvonnasta pois sulkemiseen ja palkinnon uudelleen arpomiseen. Järjestäjällä on myös oikeus poistaa arvonnasta sellaiset osallistujat, jotka pyrkivät väärinkäyttämään arvontaa tulosten tai arpajaistodennäköisyyksien muuttamiseksi.

7. Vastuut

Järjestäjä maksaa lakisääteisen arpajaisveron näissä säännöissä mainitusta palkinnosta. Palkinnon voittaja vapauttaa Järjestäjän kaikesta vastuusta, joka aiheutuu tai jonka väitetään aiheutuneen tähän arvontaan osallistumisesta tai palkinnon vastaanottamisesta. Voittaja vapauttaa Järjestäjän myös kaikesta vastuusta liittyen palkinnossa mahdollisesti ilmeneviin vikoihin sekä kaikesta vastuusta, joka koskee vammaa tai vahinkoa, joka aiheutuu tai jonka väitetään aiheutuneen osallistumisesta tähän arvontaan, palkinnon lunastamisesta tai sen käyttämisestä. Tämä vastuuvapaus ei kuitenkaan heikennä kuluttajalle kuluttajansuojalain nojalla kuuluvia oikeuksia. Järjestäjän vastuu osanottajia kohtaan ei ylitä näissä säännöissä mainitun palkinnon arvoa. Järjestäjä pidättää oikeuden sääntömuutoksiin. Mahdollisista muutoksista ilmoitetaan alkuperäisen arvontailmoituksen yhteydessä.

8. Henkilötietojen käsittely ja käyttäminen suoramarkkinoinnissa

Henkilötietoja käytetään arvontaan osallistumiseen, arvonnan tuloksesta ilmoittamiseen, palkinnon vastaanottamiseen sekä LänsiAuto-konsernin markkinointirekisteriin. Lisätietoja henkilötietojen käsittelystä, rekisteröidyn oikeuksista ja niiden toteuttamisesta on saatavilla kilpailun tietosuoja- ja rekisteriselosteesta.

9. Lisätiedot

LänsiAuto asiakaspalvelu, asiakaspalvelu@lansiauto.fi, LänsiAuto Oy, Y-tunnus 0288746-9, www.lansiauto.fi

Arvonnan tietosuoja- ja rekisteriseloste.

REKISTERISELOSTE | Henkilötietolaki (523/99) 10 § | Laatimispäivä: 9.6.2022

1. Rekisterinpitäjä

LänsiAuto Oy (Y-tunnus: 0288746-9,) Laivalahdenkatu 8 B, 00880 Helsinki

2. Rekisteriasioista vastaava henkilö ja/tai yhteyshenkilö

Noora Palin

Laivalahdenkatu 8 B, 00880 Helsinki

puh: 010 5252 0, sähköposti: noora.palin@lansiauto.fi

3. Rekisterin nimi

LänsiAuto Oy arvontarekisteri.

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Henkilötietoja käytetään LänsiAuto Oy:n arvontaan osallistumiseen, arvonnan tuloksesta ilmoittamiseen, palkinnon vastaanottamiseen sekä LänsiAuto-konsernin markkinointirekistereihin.

5. Rekisterin tietosisältö

Rekisteri sisältää tyypillisesti seuraavat perustiedot:

– Etunimi

– Sukunimi

– Sähköpostiosoite

– Puhelinnumero

– Osoite

Lisäksi voittoihin liittyen voidaan kerätä myös henkilötunnus verottajalle tehtäviä ilmoituksia varten.

6. Säännönmukaiset tietolähteet

Rekisterin tiedot kerätään henkilöltä itseltään hänen suostumuksellaan hänen osallistuessaan arvontaan.

7. Säännönmukaiset tietojen luovutukset

Henkilötietoja ei luovuteta säännönmukaisesti rekisterien ulkopuolelle. Tietoja voidaan kuitenkin luovuttaa LänsiAuto Oy:n yhteistyökumppaneille ja viranomaisille voimassaolevan lainsäädännön mukaisissa rajoissa. Tietoja voidaan luovuttaa viranomaisille lain tai määräysten niin vaatiessa esimerkiksi väärinkäytösten selvittämiseksi. Lisäksi rekisterinpitäjä voi siirtää henkilötietolain puitteissa rekisterin sisältämiä tietoja suoramarkkinointirekistereihinsä asiakkuuden ja asiallisen yhteyden päättymisen jälkeen.

8. Tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle

Tietoja ei luovuteta EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.

9. Rekisterin suojauksen periaatteet

Henkilötietojen käsittelyoikeus on vain LänsiAuto Oy:n myyntiin ja markkinointiin osallistuvilla henkilöillä. Henkilötiedot on suojattu asianmukaisin käyttäjätunnus- ja salasanasuojauksin. Tietoja voidaan säilyttää kilpailun jälkeen kohtuullinen aika arvontatulosten varmistamiseksi ja palkintojen toimittamiseksi. Lisäksi tiedot voidaan tarvittaessa siirtää LänsiAuto Oy:n markkinointirekisteriin.

10. Rekisteröidyn tarkastusoikeus

Asiakkaalla on pyynnöstä oikeus saada tietää, mitä tietoja hänestä on tai ei ole tallennettu sekä mistä tiedot rekisteriä varten säännönmukaisesti hankitaan ja mihin tietoja käytetään ja säännönmukaisesti luovutetaan. Tiedot luovutetaan asiakkaalle ymmärrettävässä muodossa ja tarvittaessa kirjallisesti. Tietojen tarkastaminen on maksutonta kerran vuodessa. Pyynnöt osoitetaan henkilökohtaisesti allekirjoitetulla kirjeellä osoitteeseen LänsiAuto Oy, Noora Palin, Laivalahdenkatu 8 B, 00880 Helsinki.

11. Oikeus vaatia tiedon korjaamista

Rekisterinpitäjä oikaisee, poistaa tai täydentää rekisterissä olevan, käsittelyn tarkoituksen kannalta virheellisen, tarpeettoman, puutteellisen tai vanhentuneen henkilötiedon oma-aloitteisesti tai rekisteröidyn vaatimuksesta. Lisäksi henkilötietoja voidaan poistaa, mikäli asiakas väärinkäyttää palvelua tai harjoittaa palvelun avulla rikollista tai muuta kiellettyä toimintaa. Rekisteröidyn tulee ottaa yhteyttä rekisterinpitäjään tiedon korjaamiseksi. Pyynnöt osoitetaan henkilökohtaisesti allekirjoitetulla kirjeellä osoitteeseen LänsiAuto Oy, Noora Palin, Laivalahdenkatu 8 B, 00880 Helsinki.

12. Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet

Rekisteröidyllä on oikeus kieltää rekisterinpitäjää käsittelemästä häntä itseään koskevia tietoja tässä rekisteriselosteessa mainittuihin tarkoituksiin, ellei toisin ole sovittu rekisterinpitäjän ja rekisteröidyn välillä.