LänsiAuto är en av Finlands ledande bilhandlare, som säljer cirka 15 000 bilar per år. Företaget är en auktoriserad försäljning och service Partner för 7 olika varumärken: Honda, Jaguar, Land Rover, Mercedes-Benz, Nissan, Opel och Toyota.

Sortiment varierar lokalt: Bolaget har verksamhet på 6 orter i Södra Finland: Esbo, Helsingfors, Tavastehus, Lahtis, Åbo och Vanda. LänsiAutos verkställande direktör är Tommi Köninki och styrelsens ordförande Sami Laine. Företagets huvudkontor är beläget i Helsingfors bilaffär som också är centralt ansvarig för vår ekonomi-, personal och informationshantering och vår marknadsföringsverksamhet.

Du hittar de representerade märkena från varje ort genom deras egna sidor med dess kontaktinformation: se vänligen ovan. Vi betjänar dig på svenska vid varje ort, så vänligen kontakta oss och be om svenska betjänsten.