LänsiAuto Espoo toimipiste

Voita ilmainen BMW-määräaikaishuolto!

Arvomme ilmaisen BMW-määräaikasihuollon kaikkien BMW-omistajien kesken, jotka lisäävät 17.4.2024 – 31.5.2024 välisenä aikana LänsiAuto Espoon My BMW -sovelluksessa ensisijaiseksi oletushuoltopisteeksi. Osallistuminen vaatii lisäksi alla olevan lomakkeen täyttämisen sekä ehtojen hyväksymisen.

My BMW -app

Lisäämällä meidät oletushuoltopisteeksesi sekä täyttämällä arvontalomakkeen, olet mukana arvonnassa. Arvomme voittajan 9.6.2024 mennessä. Olemme yhteydessä voittajiin sähköpostitse.

My BMW -sovelluksen saat ladattua älypuhelimeesi sovelluskaupasta Google Playsta tai Apple Storesta.

Miten LänsiAuto Espoo lisätään oletushuoltopisteeksi My BMW -sovelluksessa?

Kun olet rekisteröinyt autosi My BMW -sovellukseen, voit määrittää LänsiAuto Espoon ensisijaiseksi huoltopisteeksesi. Mikäli autosi on maahantuotu ja rekisteröinti ei onnistu, ota meihin yhteyttä sähköpostitse huolto.espoo@lansiauto.fi. Teemme tarvittavat toimenpiteet oletushuollon asettamiseksi.

  1. Lataa My BMW -sovellus puhelimesi sovelluskaupasta Google Playsta tai Apple Storesta.
  2. Avaa sovellus ja rekisteröi oma ajoneuvosi.

3. Klikkaa karttahakuun näkymän alareunasta ja hae LänsiAuto Espoon toimipiste.

4. Kun olet avannut LänsiAuto Espoon toimipisteen, valitse “Tallenna ensisijaiseksi”.

5. Täytä tämän jälkeen alla oleva lomake ja olet mukana arvonnassa!

6. Mikäli autosi on maahantuotu, oletushuollon vaihto toiseen maahan on tehtävä valtuutetun merkkihuollon toimesta. Ota meihin yhteyttä sähköpostitse huolto.espoo@lansiauto.fi. Teemme tarvittavat toimenpiteet oletushuollon asettamiseksi.

Osallistu arvontaan

Osallistu ilmaisen BMW-määräaikaishuollon arvontaan lisäämällä LänsiAuto Espoo ensisijaiseksi huoltopisteeksesi My BMW -sovelluksessa sekä täyttämällä alla oleva arvontalomake ja hyväksymällä arvonnan säännöt ja ehdot.

"*" indicates required fields

Olen lukenut ja hyväksyn arvonnan säännöt.*
Minulle saa lähettää markkinointiviestejä.*
Käyttöehdot ja tietosuojaseloste*

ARVONNAN SÄÄNNÖT – Voita ilmainen BMW-määräaikaishuolto

1. Järjestäjä
LänsiAuto Oy (jäljempänä ”Järjestäjä” tai ”LänsiAuto”) Y-tunnus: 0288746-9, Laivalahdenkatu 8 B, 00880 Helsinki

2. Osallistumiskelpoisuus
Osallistumalla tähän arvontaan osallistuja sitoutuu noudattamaan näitä sääntöjä ja arvontaan liittyviä sääntöjä. Arvontaan voivat osallistua kaikki 18-vuotta täyttäneet henkilöt lukuun ottamatta Järjestäjän palveluksessa olevia henkilöitä tai heidän perheenjäseniään.

3. Osallistumisaika
Arvonnan osallistumisaika on 17.4.2024 – 31.5.2024 kello 18.00 asti. Palkinto arvotaan kaikkien arvontaan osallistuneiden kesken 9.6.2024 klo 15 mennessä. Ilmoitetun päättymisajan jälkeen vastaanotetut osallistumiset eivät ole mukana palkinnon arvonnassa.

4. Arvontaan osallistuminen
Arvontaan osallistutaan valitsemalla LänsiAuto Espoo omaksi ensisijaiseksi oletushuoltopisteeksi My BMW -puhelinsovelluksesta ja täyttämällä tällä sivulla oleva arvontalomake sekä hyväksymällä arvonnan ehdot ja säännöt 17.4.2024 – 31.5.2024 välisenä aikana. Arvonnassa ovat mukana kaikki osallistumisaikana ensisijaisen oletushuoltopisteen valinneet sekä lomakkeen täyttäneet. Yksittäinen henkilö voi osallistua arvontaan vain kerran. Arvontaan osallistuminen ei edellytä tuotteen tai palvelun ostamista.

5. Palkinto
Arvonnan palkintona arvotaan yksi (1) ilmainen BMW-määräaikaishuolto. Määräaikaishuolto tulee tehdä LänsiAuto Espoon BMW-merkkihuollossa osoitteessa Marsbyntie 3, 02270 Espoo. Palkintoa ei voi muuttaa rahaksi. Määräaikaishuolto koskee auton seuraavaa valmistajan huolto-ohjelmassa määritettyä määräaikaishuoltoa. Mahdolliset lisätyöt, -korjaukset ja -palvelut veloitetaan erikseen voimassa olevan hinnaston mukaan.

6. Arvonnan voittaminen
Palkinnon voittajat arvotaan kaikkien osallistujien kesken osallistumisajan päätyttyä. Arvonnan voitosta ilmoitetaan voittajalle henkilökohtaisesti. Mikäli arvonnan voittajia ei tavoiteta 12.6.2024 klo 12 mennessä, palkinto arvotaan uudelleen. Mikäli arvonnan voittaja on menetellyt näiden sääntöjen vastaisesti tai muuten lainvastaisesti, tämä johtaa voittajan arvonnasta pois sulkemiseen ja palkinnon uudelleen arpomiseen. Järjestäjällä on myös oikeus poistaa arvonnasta sellaiset osallistujat, jotka pyrkivät väärinkäyttämään arvontaa tulosten tai arpajaistodennäköisyyksien muuttamiseksi.

7. Vastuut
Järjestäjä maksaa lakisääteisen arpajaisveron näissä säännöissä mainitusta palkinnosta. Palkinnon voittaja vapauttaa Järjestäjän kaikesta vastuusta, joka aiheutuu tai jonka väitetään aiheutuneen tähän arvontaan osallistumisesta tai palkinnon vastaanottamisesta. Voittaja vapauttaa Järjestäjän myös kaikesta vastuusta liittyen palkinnossa mahdollisesti ilmeneviin vikoihin sekä kaikesta vastuusta, joka koskee vammaa tai vahinkoa, joka aiheutuu tai jonka väitetään aiheutuneen osallistumisesta tähän arvontaan, palkinnon lunastamisesta tai sen käyttämisestä. Tämä vastuuvapaus ei kuitenkaan heikennä kuluttajalle kuluttajansuojalain nojalla kuuluvia oikeuksia. Järjestäjän vastuu osanottajia kohtaan ei ylitä näissä säännöissä mainitun palkinnon arvoa. Järjestäjä pidättää oikeuden sääntömuutoksiin. Mahdollisista muutoksista ilmoitetaan alkuperäisen arvontailmoituksen yhteydessä.

8. Henkilötietojen käsittely ja käyttäminen suoramarkkinoinnissa
Henkilötietoja käytetään arvontaan osallistumiseen, arvonnan tuloksesta ilmoittamiseen, palkinnon vastaanottamiseen sekä LänsiAuto-konsernin markkinointirekisteriin. Lisätietoja henkilötietojen käsittelystä, rekisteröidyn oikeuksista ja niiden toteuttamisesta on saatavilla kilpailun tietosuoja- ja rekisteriselosteesta.

9. Lisätiedot
LänsiAuto asiakaspalvelu, asiakaspalvelu@lansiauto.fi, LänsiAuto Oy, Y-tunnus 0288746-9, www.lansiauto.fi

Arvonnan tietosuoja- ja rekisteriseloste.
REKISTERISELOSTE | Henkilötietolaki (523/99) 10 § | Laatimispäivä: 17.4.2024

1. Rekisterinpitäjä
LänsiAuto Oy (Y-tunnus: 0288746-9,) Laivalahdenkatu 8 B, 00880 Helsinki

2. Rekisteriasioista vastaava henkilö ja/tai yhteyshenkilö
Antti Nevalainen
Laivalahdenkatu 8 B, 00880 Helsinki
puh: 010 525 20, sähköposti: tietosuoja@lansiauto.fi

3. Rekisterin nimi
LänsiAuto Oy arvontarekisteri.

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus
Henkilötietoja käytetään LänsiAuto Oy:n arvontaan osallistumiseen, arvonnan tuloksesta ilmoittamiseen, palkinnon vastaanottamiseen sekä LänsiAuto-konsernin markkinointirekistereihin.

5. Rekisterin tietosisältö
Rekisteri sisältää tyypillisesti seuraavat perustiedot:
– Etunimi
– Sukunimi
– Sähköpostiosoite
– Puhelinnumero
– Osoite
Lisäksi voittoihin liittyen voidaan kerätä myös henkilötunnus verottajalle tehtäviä ilmoituksia varten.

6. Säännönmukaiset tietolähteet
Rekisterin tiedot kerätään henkilöltä itseltään hänen suostumuksellaan hänen osallistuessaan arvontaan.

7. Säännönmukaiset tietojen luovutukset
Henkilötietoja ei luovuteta säännönmukaisesti rekisterien ulkopuolelle. Tietoja voidaan kuitenkin luovuttaa LänsiAuto Oy:n yhteistyökumppaneille ja viranomaisille voimassaolevan lainsäädännön mukaisissa rajoissa. Tietoja voidaan luovuttaa viranomaisille lain tai määräysten niin vaatiessa esimerkiksi väärinkäytösten selvittämiseksi. Lisäksi rekisterinpitäjä voi siirtää henkilötietolain puitteissa rekisterin sisältämiä tietoja suoramarkkinointirekistereihinsä asiakkuuden ja asiallisen yhteyden päättymisen jälkeen.

8. Tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle
Tietoja ei luovuteta EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.

9. Rekisterin suojauksen periaatteet
Henkilötietojen käsittelyoikeus on vain LänsiAuto Oy:n myyntiin ja markkinointiin osallistuvilla henkilöillä. Henkilötiedot on suojattu asianmukaisin käyttäjätunnus- ja salasanasuojauksin. Tietoja voidaan säilyttää kilpailun jälkeen kohtuullinen aika arvontatulosten varmistamiseksi ja palkintojen toimittamiseksi. Lisäksi tiedot voidaan tarvittaessa siirtää LänsiAuto Oy:n markkinointirekisteriin.

10. Rekisteröidyn tarkastusoikeus
Asiakkaalla on pyynnöstä oikeus saada tietää, mitä tietoja hänestä on tai ei ole tallennettu sekä mistä tiedot rekisteriä varten säännönmukaisesti hankitaan ja mihin tietoja käytetään ja säännönmukaisesti luovutetaan. Tiedot luovutetaan asiakkaalle ymmärrettävässä muodossa ja tarvittaessa kirjallisesti. Tietojen tarkastaminen on maksutonta kerran vuodessa. Pyynnöt osoitetaan henkilökohtaisesti allekirjoitetulla kirjeellä osoitteeseen LänsiAuto Oy, Antti Nevalainen, Laivalahdenkatu 8 B, 00880 Helsinki.

11. Oikeus vaatia tiedon korjaamista
Rekisterinpitäjä oikaisee, poistaa tai täydentää rekisterissä olevan, käsittelyn tarkoituksen kannalta virheellisen, tarpeettoman, puutteellisen tai vanhentuneen henkilötiedon oma-aloitteisesti tai rekisteröidyn vaatimuksesta. Lisäksi henkilötietoja voidaan poistaa, mikäli asiakas väärinkäyttää palvelua tai harjoittaa palvelun avulla rikollista tai muuta kiellettyä toimintaa. Rekisteröidyn tulee ottaa yhteyttä rekisterinpitäjään tiedon korjaamiseksi. Pyynnöt osoitetaan henkilökohtaisesti allekirjoitetulla kirjeellä osoitteeseen LänsiAuto Oy, Antti Nevalainen, Laivalahdenkatu 8 B, 00880 Helsinki.

12. Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet
Rekisteröidyllä on oikeus kieltää rekisterinpitäjää käsittelemästä häntä itseään koskevia tietoja tässä rekisteriselosteessa mainittuihin tarkoituksiin, ellei toisin ole sovittu rekisterinpitäjän ja rekisteröidyn välillä.