Maailma sähköistyy, mutta perinteiset polttomoottorit pysyvät rinnalla vielä pitkään

Maailma sähköistyy, mutta perinteiset polttomoottorit pysyvät rinnalla vielä pitkään

Eri energialähteet ja niiden tulevaisuus ovat puhuttaneet viime aikoina paljon. Liikenteen päästövähennysten vauhdittamiseksi autoala on julkistanut tiekartan, jossa on arvioitu eri käyttövoimien yleistymistä vuosina 2020-2040. Varteenotettavia energialähteitä on jo nyt aiempaa enemmän, mutta eivät perinteiset polttomoottoritkaan katoa.

Niin mediat kuin kahvipöytäkeskustelut ovat viime aikoina olleet pullollaan arvioita siitä, kuinka paljon Suomessa tulisi olla sähköautoja vuoteen 2030 tai 2045 mennessä. Taustalla vaikuttavat EU:n autonvalmistajille asettamat päästötavoitteet, sähköautojen akkuihin tarvittavien alkuaineiden saatavuus ja valmistuskustannukset, autoilun verotuksen taso ja kansalliset hankintakannusteet.

Autoalan käyttövoimatiekartassa esitetään kaksi vaihtoehtoa. Jos autoilun verotus ja hankintakannustimet eivät muutu nykyisestä, perusennusteen mukaan täyssähkö- ja lataushybridiautoja saataisiin vuoteen 2030 mennessä autokantaan noin 360 000 kappaletta.

Toinen kehityspolku on ns. autoalan tiekartta, joka nojaa autoalan ilmastostrategiassa esitettyihin toimenpiteisiin ja niiden toteuttamiseen. Tällöin päädyttäisiin noin 580 000 ladattavaan sähköautoon vuoteen 2030 mennessä.

Aiemmin asiakas on valinnut käyttövoiman bensiinin ja dieselin välillä. Jatkossa rinnalle nousee myös muita vaihtoehtoja: kevyt- ja täyshybridejä, lataushybridejä, täyssähköauto ja myöhemmin mahdollisesti myös polttokennoauto.

Osuus ensirekisteröidyistä henkilöautoista pylvas

Kuvan lähde: Autoalan tiedotuskeskus